s2 small
s4 small

KONTAKT


HISTORIA SZKOŁY

We wrześniu 1920 r. w dzielnicy Greenpoint grupka działaczy polonijnych założyła Polską Szkołę im. Marii Konopnickiej, do której zapisało się 28 dzieci. Pierwsze zajęcia odbywały się w Polskim Domu Narodowym przy Driggs Avenue. Zainteresowanie szkołą rosło z roku na rok i systematycznie zwiększała się liczba uczniów. Ze względu na większe potrzeby lokalowe w 1957 r. placówka została przeniesiona do Ericsson Junior High School przy 75 Meserole Ave., a od roku szkolnego 1960/61 nauka odbywa się w budynkach parafii św. Stanisława Kostki przy 12 Newell Street. 

Od 1922 r. przy szkole działa Towarzystwo Oświatowe im. Marii Konopnickiej, które zostało powołane w celu utrzymania szkoły. W tamtym czasie opłata za naukę była symboliczna, dlatego Towarzystwo organizowało różnego rodzaju imprezy, z których dochód przeznaczany był na potrzeby szkoły. W Polskiej Szkole dzieci uczą się poprawnie mówić, czytać i pisać w języku polskim. W starszych klasach poznają literaturę, historię i geografię Polski. Kulturę i tradycje polskie poszerzały zajęcia tańca ludowego a w ostatnich latach tylko śpiewu, prowadzone nieprzerwanie od początku funkcjonowania szkoły.

Pamiętamy i podkreślamy, że nie można zapomnieć o pokoleniach, które rozumiały potrzebę znajomości ojczystej mowy. Wywołujemy nazwiska - założycieli szkoły: J. Kowalski, A. Wojtasiewicz, A. Salik, W. Czarnenko, B. Głowacki, F. Perkowski, M. Zabo, J. Naguszewski, F. Dzierżański.

Na przestrzeni 100 lat szkołą kierowały następujące osoby: J. Naguszewski, A. Salik, J. Kowalski, S. Kamiński, M. Kozłowski, J. Mierzwa, J. Rudziński, G. Michalska, D. Bronchard.

Podkreślić trzeba, że Jan Rudziński, wielki patriota i działacz polonijny, najdłużej nią kierował oraz potrafił skupić przy niej wielu aktywnych ludzi. Włączył szkołę do Kongresu Polonii Amerykańskiej, dzięki czemu rozwija się owocna współpraca dla środowiska polonijnego do dnia dzisiejszego.

W roku jubileuszowym, składamy hołd wszystkim nauczycielom i rodzicom, którzy przyczynili się do rozwoju szkoły na przestrzeni lat.

Dziękujemy rodzicom i dzieciom, bez których nie byłoby tej placówki oraz absolwentom, którzy wykorzystując zdobytą wiedzę są dobrymi ambasadorami Polski.