KONTAKT


RODZAJ ZAJĘĆ

Dni i godziny zajęć:

Sobota, 9:00-12:00. Przedział wiekowy: 3-16 lat obejmuje m.in. grupę przedszkolną, pierwszą klasę
oraz klasę 9 przygotowująca do egzaminu LOTE.

Rodzaj zajęć:

  • Język polski
  • historia
  • geografia
  • śpiew

Dyrektor szkoły Danuta Bronchard zaprasza!

Budynek szkolny znajduje się przy:

12 Newell Street, Brooklyn, NY 11222
Tel. 718-609-0557 • e-mail: dbronchard@msn.com

Adres korespondencyjny:

19 Diamond Street #10
Brooklyn, NY 11222